Hepatitiszorg nieuwe stijl

Al 13 jaar is Rob de Man actief als opleider voor aankomend MDL-artsen. Daarnaast is hij medisch coördinator kliniek en dagbehandeling MDL en waarnemend afdelingshoofd. Op het gebied van hepatitis is hij coördinator van het categoriaal spreekuur en behandelt hij zelf hepatitispatiënten. Toen enkele jaren geleden de zorg voor hepatitispatiënten een nieuwe fase inging, stond Rob de Man aan de wieg van de organisatie ervan. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met de hepatitiszorg in Nederland en met de opleiding van MDL-artsen.

Samenwerking, dat brengt ons verder

Is Clemens Richter nu wel of niet gepensioneerd? Na zijn afscheidssymposium in Burger Zoo op 11 december 2015 blijft hij in ieder geval nog tot augustus 2016 actief als behandelaar in het Rijnstate Ziekenhuis. En het is maar de vraag of het daarbij blijft, want hem is al gevraagd te helpen bij de opzet van de infrastructuur voor een geïntegreerde hiv-hepatitis-tuberculosezorg in Vietnam. Het is tekenend voor de dadendrang van een gedreven arts, die vanuit een perifeer ziekenhuis projecten lanceerde die de zorg voor hiv-geïnfecteerden en hepatitispatiënten in heel Nederland op een hoger plan hebben gebracht. Wie is hij, wat deed hij en wat laat hij ons na?

Eerst een monitoringsysteem, dan screening

Bart van Hoek werd in Groningen na zijn medische studie opgeleid tot internist, verrichtte tijdens die opleiding promotie-onderzoek naar auto-immuunhepatitis en was tot begin 1989 verbonden aan de sectie Hepatologie, waar vanaf 1979 levertransplantaties werden uitgevoerd. Van 1989 tot 1991 werkte hij in de gerenommeerde Mayo Clinic in Rochester, Minnesota USA, dat wereldwijd voorop liep op het gebied van levertransplantatie.

Hepatitis Monitoring moet met spoed worden gerealiseerd

Hiv-zorg en hepatitiszorg kunnen niet één op één met elkaar worden vergeleken, maar zij vertonen wel veel overeenkomsten. Daarom is het zinvol bij de opbouw van het hepatitis-zorgsysteem goed te kijken naar de successen van het Nederlandse hiv-zorgsysteem. Beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen. Andy Hoepelman, hoogleraar Interne Geneeskunde & Infectieziekten, heeft hierover duidelijke opvattingen. ‘Gewoon de Hiv Monitoring uitbreiden met Hepatitis Monitoring en hup! aan de slag!’