Helder overzicht van de stand van zaken in de hepatitiszorg

Roel Coutinho behoeft geen nadere introductie. Maar niet iedereen weet dat hij voorzitter was van de commissie HBV/HCV van de Gezondheidsraad. Het rapport van zijn commissie samen met het plan, gecoördineerd door het RIVM, hebben geleid tot het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis, dat als ondertitel heeft: ‘een strategie voor actie’. Het overzicht van de stand van zaken en een aanbeveling over de verdere ontwikkeling van de Nederlandse hepatitiszorg ligt dus klaar. Nu is het aan de organisaties om het plan in te vullen en de financiering rond te krijgen. Coutinho licht het beleidsplan toe en geeft aan waar eventuele knelpunten liggen.