Les Enfants Terribles. Nieuwe tentoonstelling voor IAC/AIDS 2020

Project Atlas2018 is opgezet door theatermakers Les Enfants Terribles om het echte leven van mensen met hiv over de hele wereld in beeld te brengen. Want hoewel het medische verhaal voor iedereen min of meer hetzelfde is – je hebt een virus en als dat niet behandeld wordt, kun je eraan doodgaan – is het sociale verhaal per continent, per land en per mens compleet verschillend.

MAINLINE – Pioneers in harm reduction

De organisatie Mainline heeft als missie het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken; zonder primair het druggebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele gebruiker. Dat doet zij op nationaal niveau door veldwerk, trainingen en voorlichting en op internationaal niveau door het ondersteunen van verwante organisaties.