Meer mondiale solidariteit & tolerantie

Op 23 juli begint in Amsterdam de 22e International AIDS Conference en Peter Reiss werkt al jaren aan een once in a lifetime job voor deze conferentie, namelijk: het co-voorzitterschap. Als Nederlands hiv-specialist en vanuit zijn rol als medisch wetenschapper moet hij dan vooral oog hebben voor de mondiale aspecten van hiv-zorg, en zich open stellen voor de standpunten van actiegroepen, politici en geldschieters. In de jaren voorafgaand aan de conferentie heeft hij al aan deze veelzijdige rol kunnen wennen.

Het glas is nog niet half vol

Peter van Rooijen is voorzitter van het team dat ervoor zorgt dat de International AIDS Conference 2018 een succes wordt voor Nederland. Sinds de keuze voor Amsterdam bekend werd heeft hij zich bezig gehouden met ‘positief polderen’ om alle groeperingen die de conferentie voorbereiden bijeen te brengen en van een platform te voorzien. Dat bleek nog een hele klus te zijn.

De International AIDS Conference moet een politieke lading krijgen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken speelde een belangrijke rol bij de toewijzing van de International AIDS Conference aan Amsterdam. Een van de belangrijkste argumenten was, dat Nederland de rol kan vervullen van Poort naar het Oosten, de gebieden in Oost-Europa en Centraal Azië waar de zorg voor mensen met hiv en aids nog in een elementair stadium verkeert. Lambert Grijns heeft in de afgelopen jaren veel van die landen bezocht om de problematiek rondom hiv bespreekbaar te maken. Hij ziet de International AIDS Conference als een belangrijk medium om politici te overtuigen van het belang van een weldoordachte aanpak.

Hiv-projecten in het buitenland benaderen vanuit de Nederlandse inclusiviteits-gedachte

Louise van Deth is van veel markten thuis. Zij studeerde Economie en Klassieke Talen in de VS, behaalde daar haar MBA aan de Tuck School of Business en studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon haar carrière als bankier bij Pierson, Heldring & Pierson, werd adjunct-directeur Centraal Bureau Fondsenwerving, daarna directeur Stichting Natuur en Milieu en trad in 2008 toe als bestuurder bij STOP AIDS NOW!. Vanaf 2016 is zij directeur van Aidsfonds- Soa Aids Nederland. Vanaf haar aantreden werkt zij aan een organisatie die slim investeert en optimaal gebruik maakt van evidence en data.

Hiv moet weer hoger op de agenda komen

Hiv Vereniging zet zich in voor de belangen van mensen die leven met hiv in Nederland, ongeacht sociale of migratie-achtergrond. In dat opzicht heeft de vereniging in 2017 een goede keuze gemaakt door Bertus Tempert tot voorzitter te benoemen. Hij werd opgeleid tot leraar Engels en Geschiedenis, maar verkoos een leven binnen de hiv-gemeenschap boven een leven voor de klas. Hij begon in 1987 als buddy bij de Schorerstichting, werkte bij de Aids Infolijn, was van 1990 tot 2004 bij de Jellinek leider van een project voor hiv-geïnfecteerde drugsgebruikers, werkte tien jaar bij het programma Etnische Minderheden van Soa Aids Nederland en werd in 2016 bestuurslid migrantenbelangen van de Hiv Vereniging. Hij heeft daardoor ervaring met mensen met hiv uit verschillende groepen: MSM, vrouwen, drugsgebruikers en mensen met een migratieachtergrond, plus de nodige ervaring als hulpverlener en bestuurder. Naast zijn voorzitterschap van de Hiv Vereniging is hij coördinator van de afdeling Services van Aidsfonds & Soa Aids Nederland.

De rol van hiv-verpleegkundigen wordt steeds belangrijker

Gerjanne ter Beest is bezig aan een rijke medische loopbaan. Zij werd opgeleid tot verpleegkundige, werd tropisch geneeskundig verpleegkundige en werkte voor Artsen Zonder Grenzen in onrustige gebieden zoals Zuid-Soedan.