Artikelen door Support Department

Wetenschappelijke onderbouwing voor keuzes in de zorg

‘Ik richt mij op de evaluatie van medische technologieën, of dat nu gaat om medische hulpmiddelen, geneesmiddelen of behandelprocedures. Meer in het bijzonder: economische evaluaties. Hoeveel wordt er geïnvesteerd en wat is uiteindelijk de opbrengst in termen van gezondheidswinst. Dat klinkt misschien alsof het louter om budgetten gaat, maar dat is niet het geval. Het gaat primair om doelmatigheid. Het is bij voorbeeld voor alle betrokkenen interessant te weten hoe frequent je een diabetespatiënt moet controleren op de poli en hoe vaak hij zijn bloedsuiker moet prikken om de glucosespiegel adequaat onder controle te houden. Dat is zowel van belang voor de arts, de patiënt en de zorgverzekeraar als voor de maatschappelijke financiering van de zorg. Volgens mij moeten health economic studies een belangrijke rol spelen bij de keuzes in de gezondheidszorg’.