Artikelen door Support Department

Les Enfants Terribles. Nieuwe tentoonstelling voor IAC/AIDS 2020

Project Atlas2018 is opgezet door theatermakers Les Enfants Terribles om het echte leven van mensen met hiv over de hele wereld in beeld te brengen. Want hoewel het medische verhaal voor iedereen min of meer hetzelfde is – je hebt een virus en als dat niet behandeld wordt, kun je eraan doodgaan – is het sociale verhaal per continent, per land en per mens compleet verschillend.

MAINLINE – Pioneers in harm reduction

De organisatie Mainline heeft als missie het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken; zonder primair het druggebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele gebruiker. Dat doet zij op nationaal niveau door veldwerk, trainingen en voorlichting en op internationaal niveau door het ondersteunen van verwante organisaties.

Samen met MSM-groepen het risico op hepatitis C reduceren tot nul

Marc van der Valk ziet als internist-infectioloog in het AMC veel mensen met een hiv-infectie. Binnen deze patiëntengroep komen ook co-infecties met hepatitis C voor. Freke Zuure is onderzoeker bij de GGD Amsterdam en promoveerde na haar studie Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit Twente op het onderwerp ‘screening van risicogroepen op hepatitis C’. Samen zijn Van der Valk en Zuure actief binnen een nieuw initiatief dat luistert naar de naam MCFree/NoMoreC en dat wordt uitgevoerd binnen een consortium. Het eerste gedeelte van deze naam, MCFree staat voor: Amsterdam MSM hepatitis C Free. Het is een consortium dat het elimineren van HCV onder Amsterdamse MSM nastreeft. Het tweede gedeelte van de naam, NoMoreC, heeft betrekking op het onderdeel binnen MCFree dat zich bezig houdt met community involvement.

Community Involvement in de praktijk

Wie zijn de MSM met een hoog risico op een hepatitis C-infectie? Hoe kun je deze mannen identificeren, voorlichten, maar vooral: samen met hen ervoor zorgen dat het aantal hepatitis C-infecties omlaag gaat? Het zijn kernvragen bij de organisatie MCFree. Om antwoorden te vinden en gerichte acties op te zetten werd projectteam NoMoreC opgericht. Paul Zantkuijl is vanuit Soa Aids Nederland actief voor deze groep. Eerder was hij 9 jaar presentator, verslaggever en redacteur bij Classic FM en de publieke omroep, en 11 jaar persvoorlichter voor AidsFonds/Stop Aids Now en Soa Aids Nederland. Voor die laatste organisatie is hij sinds 5 jaar beleidsmedewerker MSM. Paul kent de Amsterdamse MSM-gemeenschap en de risico’s van HCV door en door.

Meer mondiale solidariteit & tolerantie

Op 23 juli begint in Amsterdam de 22e International AIDS Conference en Peter Reiss werkt al jaren aan een once in a lifetime job voor deze conferentie, namelijk: het co-voorzitterschap. Als Nederlands hiv-specialist en vanuit zijn rol als medisch wetenschapper moet hij dan vooral oog hebben voor de mondiale aspecten van hiv-zorg, en zich open stellen voor de standpunten van actiegroepen, politici en geldschieters. In de jaren voorafgaand aan de conferentie heeft hij al aan deze veelzijdige rol kunnen wennen.

Koninklijk bezoek aan een spetterend evenement

Een uitgelezen moment om stil te staan bij het feit dat de strijd tegen aids nog lang niet is gestreden, is de Aids Memorial Week. Traditiegetrouw vindt deze herdenking van alle wereldwijde slachtoffers van aids plaats in mei. Dit jaar viel tijdens deze Aids Memorial Week één evenement in het bijzonder op: het Red Ribbon Concert op 16 mei in AFAS Live te Amsterdam. Het concert vormt onderdeel van een aantal evenementen dat de opmaat vormt naar de International AIDS Conference 2018.

Het glas is nog niet half vol

Peter van Rooijen is voorzitter van het team dat ervoor zorgt dat de International AIDS Conference 2018 een succes wordt voor Nederland. Sinds de keuze voor Amsterdam bekend werd heeft hij zich bezig gehouden met ‘positief polderen’ om alle groeperingen die de conferentie voorbereiden bijeen te brengen en van een platform te voorzien. Dat bleek nog een hele klus te zijn.

De International AIDS Conference moet een politieke lading krijgen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken speelde een belangrijke rol bij de toewijzing van de International AIDS Conference aan Amsterdam. Een van de belangrijkste argumenten was, dat Nederland de rol kan vervullen van Poort naar het Oosten, de gebieden in Oost-Europa en Centraal Azië waar de zorg voor mensen met hiv en aids nog in een elementair stadium verkeert. Lambert Grijns heeft in de afgelopen jaren veel van die landen bezocht om de problematiek rondom hiv bespreekbaar te maken. Hij ziet de International AIDS Conference als een belangrijk medium om politici te overtuigen van het belang van een weldoordachte aanpak.